top of page

På vores kongelige byvandring rundt i København besøger vi de tre kongelige slotte; eventyrslottet  Rosen-borg med kronjuvelerne, magtens slot;  Christiansborg med kongens repræsentationslokaler og Bjørn Nørgaards fantastiske gobeliner samt Amalienborg; kongefamiliens vinterresidens. 

Vi ser både Rosenborg Slot og kongens repræsen-tationslokaler på Christiansborg  Slot på en guidet rundvisning, mens Amalienborg Slot ses fra slotspladsen.

Undervejs hører vi om  andre steder med tilknytning til den kongelige familie; Holmens Kirke, hvor Enkedronning Margrethe  blev gift med prins Henrik i 1967 og Kongens Have, som Chr. d. IV. fik anlagt i 1606.

Også andre steder med relation til konehuset passeres på denne byvandring, som tager ca. 5 timer.

Der er entré på Rosenborg Slot og Christiansborg.

Det kongelige København

bottom of page