top of page

Vandreture, natur, historie og kultur

Randbøl_Hede_12_april_2020_2.jpg

RANDBØL HEDE, FREDERIKsHÅB PLANTAGE OG SYVÅRSSØERNE.(SYD FOR BILLUND)
Med udgangspunkt enten fra Naturrum Kristinelyst eller fra den centrale P-plads ved Frederikshåb (Bus 166 Billund- Kolding) er der gode muligheder for kortere og længere vandreture. Særligt Syvårssøerne, som lige nu er fyldt af vand, skaber et spektakulært landskab inde midt i plantagen og udsigten fra klitterne på heden er også noget helt særligt.
Den længste markerede rute på Randbøl Hede (blå) er omkring 10 km lang og der er en kort rute op til Syvårssøerne fra P-pladsen. Vil man på en længere vandretur kan man ved at linke Randbøl Hedes blå rute med de tre markerede ruter i Frederikshåb Plantage nå op på en dagstur på omkring 20 km. Kortene findes ved at følge linket.

KULTURHISTORIEN
Hedeområdet blev forsøgt opdyrket under Frederik 5 i 1700-tallet, hvor tyskere blev inviteret herop for at opdyrke heden. De bosatte sig i 3 kolonier; Frederikshåb, Frederiksnåde og Moltkenberg. Det var hårdt arbejde med lille succes, og de fleste vendte senere næsen hjem igen. Men udtrykket "kartoffeltyskere" kom herfra
Senere blev plantagen plantet i løbet af 1800-tallet; det var perioden for skovrejsning og hedeopdrykning i Danmark. Over heden har der tidligere løbet forskellige vigtige spor; bl.a. Vorbasse Studevej, som fortælles at være en del af den vej, Valdemar Sejr red, da dronning Dagmar lå syg i Ribe i 1200-tallet.

OMRÅDET
Hele området var hedeområde og er fladt undtagen der, hvor der er indlandsklitter hhv. midt på Randbøl Hede og ved Syvårssøerne. Randbøl Hede er karakteriseret af udsynet over de store vidder; man kan få en god savannefornemmelse. Frederikshåb Plantage er fra 1800-tallet, og har et mere afvekslende landskab bl.a. ved Syvårssøerne og ved Hestedalen.

HÆRVEJSSLØJFEN OG KONGEÅEN OMKRING VEJEN
Endagsturen med udgangspunkt i Vejen, Skodborghus eller Skodborg udarbejdede jeg for VisitVejen sidste år. Der er tre rutelængder, afhængigt af startstedet: 9, 15 eller 24 km og selvfølgeligt kan man også, med udgangspunkt i forslaget, gå kortere ture på dele af forløbet. Som nævnt i turbeskrivelsen kan kort og alle punkter på hentes på VisitVejens app. Ruten er ikke markeret som et samlet ruteforløb, men følg anvisningerne.

KULTURHISTORIEN
Fortællingen i området omkring Kongeåen handler om den gamle grænse og den betydning, den har haft for vores historie. Særligt Skibelund Krat formidler tiden fra 1864-1920. Askov er en gammel skoleby og mindestedet om Skodborghus fortæller om middelalderen, så der er masser af historie at få med, som er beskrevet i ruteforløbet

OMRÅDET
Områdets nerve er Kongeåen og Kongeådalen, som giver en velkommen afveksling i det ellers flade landskab.

JELSSØERNE OG HÆRVEJSRUTEN
Fra Jels (bus fra Kolding, Vejen og Haderslev) har man et godt udgangspunkt for kortere eller længere vandreture med de smukke Jels som omdrejningspunkt. Det kan være en kortere tur omkring en eller begge søerne eller en længere tur, som er beskrevet hos VisitVejen. Her er der forslag til ture med udgangspunkt i Jels på 8, 16 eller 24 km. Hærvejsruten kombineres med Jels søerne og skovene ved Jels.

KULTURHISTORIEN
Jels Søerne er dannet i en smeltevandstunnel fra den seneste istid og her er fundet nogle af de tidligste spor af mennesker i Danmark. Vi ved, at der har været rensdyrjægere her for 10-11.000 år siden. Jels By er anlagt på en rydning i de store Farrisskove, som tidligere strakte hele vejen fra Lillebælt til Vesterhavet. Man sagde, at et egern ikke behøvede at røre jorden på denne strækning.
Jels Voldsted, vest for Midtsø, har haft både borg og handel i middelalderen.

OMRÅDET
Vandreturen rundt om søerne er anlagt på stier langs søerne; en anelse kuperet. Tager man ud på Dagsturen på 16 km som beskrevet, går en del af ruten gennem det åbne landskab. Ruten syd for Jels går igennem Barsbøl Skov.

Gruppevandringer i skøn natur med landskabs- og kulturhistorie giver noget andet. 

Er I en gruppe, så kontakt mig for muligheder og en pris på en guidet tur i et af disse fantastiske områder. Jeg er læreruddannet; bl.a. i biologi og kulturformidler (turistfører). Venlig hilsen Poul Erik Rosenberg Jespersen. Bosat i Vamdrup. 

20200406_160254.jpg

SVANEMOSEN SYDVEST FOR KOLDING:
Der er tre markerede stiforløb i området; se vedhæftede foto med kort. I selve Svanemosen er den gule rute ca. 1 km og den røde ca. 2 km. I Hoppes Skov er der en rød rute på ca. 3 km. En kombination af de 3 rundture giver altså en vandring på ca. 6 km. Se præcise parkerings-/startmuligheder i linket herunder: Stiforløbene er generelt godt markerede.

KULTURHISTORIEN
Tørv fra vore moser blev tidligere anvendt til brændsel. Svanemosen har som andre moser i Danmark været brugt til tørvegravning. Særligt under de to verdenskrige var tørv en vigtig energikilde. Under 2. Verdenskrig arbejdede 100 mand i Svanemosen med tørvegravning.
Hoppes Skov i den sydøstlige del er et godt eksempel på skovrejsning. I Danmark har vi tradition for, helt tilbage fra starten af 1800-tallet at genplante skov, og har haft stor succes med det; hvor vi for godt 200 år siden havde små 5% dækket med skov, er vi nu oppe på omkring 15%.

OMRÅDET
Fornem en afrikansk savanne med sit fugletårn, som næsten lige så godt kunne have ligget ved et vandhul med elefanter og gnuer. Området har en magisk stemning over sig. Udover tørvesøen i Svanemosen er der i Hoppes Skov et par mindre vandhuller; dog uden elefanter!

Lillebælt_11_april_3.jpg

HINDSGAVLHALVØEN OG KYSTRUTEN (FYN)
Med udgangspunkt enten ved Den Gamle Lillebæltsbro eller fra Middelfart (fx fra stationen), byder Hindsgavlhalvøen på en fin tur på ca. 10 km, hvis man følger hele halvøen rundt (følg signaturen for Lillebæltstien, undtagen mellem Clay og Odden, hvor man kan følge den blå rute.) Ruten er generelt godt mærket.
Ruten er en del af Lillebæltstien, som i alt er 27 km og går fra Strib til Gamborg. På en god dag, uden corona, kan man tage en bus mellem de to byer og dermed gå hele strækningen.

KULTURHISTORIEN
I "Kongens fald" fortælles om Chr. II, der blev sejlet frem og tilbage mellem Fyn og Jylland, fordi han ikke kunne bestemme sig for at tage kampen op eller flygte. De imponerende broer; Den Gamle fra 1935 og den nye fra 1970 er også en del af danmarkshistorien; at binde landet sammen. Andre kulturhistoriske minder langs stien er skanseanlæg anlagt i 1800-tallet og naturligvis Hindsgavl Slot. Slottets gamle voldsted, som man passerer, har rødder tilbage i 1200-tallet; det nuværende slot har et fint romantisk haveanlæg med flotte udsigter, hvor bl.a. H. C. Andersen har været.

OMRÅDET
Vandreturen langs kysten rundt om Hindsgavlhalvøen giver en fantastiske udsigter over Lillebælt og Lillebæltsbroerne. Der er en del terræn, idet stiforløbet går op og ned ad skrænter på en del af ruten.

FERUP SØ OG TROLDHEDE-BANESTIEN (NV FOR KOLDING)
Området giver gode muligheder for at kombinere forskellige stiforløb. Fra en kortere tur med start fra P-pladsen ved Dydvadbro til en længere tur, som faktisk kan blive helt op til en 16-18 km, når man inddrager Harte Skov. Se stierne på vedhæftede link. Stiforløbene er godt markerede.

KULTURHISTORIEN
Området fortæller om de enorme anlægsarbejder, der blev foretaget under og efter Første Verdenskrig, hvor man dels omlagde Vr. Nebel Å, så vandkraftværket Harteværket kunne skabes; dels anlagde Troldhedebanen; Danmarks længste privatbane. Der er udstilling om å-omlægning mm. i et lille hus ved Ferup Sø og udstiling om Troldhedebanen i Pakhuset ved Dybvadbro Station.

OMRÅDET
Kombinerer man fx stien langs Vr. Nebel Å, stierne i plantagen vest for Stallerup Sø og den røde rute syd for Ferup Sø, så får man en flot, afveklsende naturoplevelse med mange flotte udsigter.

Jeg har også gennemført kulturhistoriske vandringer andre steder i Jylland; bl.a. Vejle Ådal, Himmelbjergområdet, Gendarmstien, Haderslevdalen, Tøndermarsken mm.

Kontakt mig via formularen nedenfor.

bottom of page